Furnizarea pe suport de hîrtie a informaţiei din cadastru către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi organele subordonate lor, autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, organele procuraturii, organele

Furnizarea pe suport de hîrtie a informaţiei din cadastru către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi organele subordonate lor, autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, organele procuraturii, organele fiscale şi cele ce ţin cadastre specializate

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42