Restituirea și ridicarea actelor de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

Restituirea și ridicarea actelor de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

Ridicarea şi restituirea actelor de identitate se efectuează de către autoritatea emitentă sau de către alte organe de stat învestite prin lege cu acest drept, în cazul în care:
  1. sunt false, falsificate sau sunt obţinute prin fraudă; 
  2. a fost revocat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova; a încetat sau a fost anulată forma de protecţie (statut de apatrid, statut de refugiat, de beneficiar de protecţie umanitară sau de azil politic). În aceste cazuri se ridică doar actele de identitate eliberate de autoritatea competentă din Republica Moldova; 
  3. a fost autorizată emigrarea titularului. În acest caz se ridică actul de identitate de uz intern, iar în cazul refugiatului sau al beneficiarului de protecţie umanitară, care emigrează în baza paşaportului sau a documentului de călătorie eliberat de alte state, se ridică şi documentul de călătorie eliberat de autoritatea competentă din Republica Moldova; 
  4. titularul a decedat;
  5. au fost eliberate cu neconformități (actele de identitate eliberate nu corespund cerinţelor tehnice sau datele cu caracter personal ce se conţin în acestea nu corespund cu datele respective din documentele prezentate);
  6. nu corespund statutului juridic al titularului;
  7. persoana a renunțat la numărul de identificare de stat și la evidența automatizată în Registrul de stat al populației.

Actele de identitate prezentate la depunerea cererii sau, după caz, la înmânarea documentului nou, care urmează a fi schimbate, sunt anulate şi restituite titularului conform procedurii stabilite de Guvern.

Astfel, actele de identitate prezentate la depunerea cererii sau, după caz, la înmânarea documentului nou, se anulează prin perforare, cu actualizarea statutului acestora în Registrul de stat al populaţiei, şi se restituie titularului.

Persoanelor domiciliate în localităţile din stânga Nistrului și municipiul Bender paşapoartele de tip sovietic (modelul anului 1974) li se restituie fără a fi perforate.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42