Întrevederea cu reprezentanții Programului Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare în RM

La 05 august curent a avut loc întrevederea conducerii Agenției Servicii Publice cu reprezentanții Programului Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare în Republica Moldova (PNUD).

În cadrul evenimentului au fost puse în discuție implementarea proiectelor „Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor” (SIA RSUATA)” și „Sistemul Informațional Automatizat ”Acte stare civilă” (conturul Acte Stare Civilă al RSP)”, care se realizează în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE). Actualmente, proiectele se află în curs de finisare a elaborării, și implementarea acestora se preconizează  către finele anului 2020.

La fel, dna Eva Bounegru, manager al Proiectului EDMITE, reprezentantul PNUD, a informat că pe data de 26.08.2020 se preconizează o ședință de lucru cu membrii și participanții proiectului EDMITE, Agenția Servicii Publice fiind invitată în calitate de membru al proiectului. În cadrul reuniunii vor fi discutate rapoartele de progres pentru fiecare subproiect, stadiul de derulare a lucrărilor, priorități, deficiențe și alte aspecte importante de dezvoltare și realizare a EDMITE.

Dl Vladislav Zara, directorul Agenției Servicii Publice, a adus mulțumiri reprezentanților Programului Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare pentru conlucrarea, suportul și susținerea proiectelor, realizate de ASP și a confirmat participarea Agenției Servicii Publice în cadrul ședinței preconizate la finele lunii august.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42