Ședința online, condusă de Prim-ministrul Republicii Moldova, a reprezentanților instituțiilor implicate în realizarea proiectului Băncii Mondiale de modernizare a serviciilor guvernamentale

La 18 august curent, conducerea Agenției Servicii Publice a participat la ședința online, dedicată examinării progresului în implementarea activităților în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP).

La ședința, condusă de Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, au  participat reprezentanții instituțiilor implicate în procesul de realizare a proiectului modernizării serviciilor publice. În debutul ședinței, Premierul a adus felicitări cu ocazia celebrării a celor 10 ani de activitate a Agenției de Guvernare Electronică, menționând că modernizarea și digitalizarea serviciilor publice este un obiectiv major al Guvernului.

Subiectul discuțiilor a vizat acțiunile realizate în cadrul Planului de implementare a activităţilor necesare în cadrul proiectului MGSP pentru februarie-iunie 2020 și cele planificate până la sfârșitul anului curent.

De menționat, că proiectul modernizării serviciilor publice în Republica Moldova, susținut financiar de Banca Mondială, a fost lansat în anul 2018 și are o perioadă de implementare de 5 ani. Agenția Servicii Publice în calitate de executor sau co-executor al Planului de implementare a MGSP este implicată nemijlocit în realizarea acestuia. Cele mai importante activități ce țin de competența ASP sunt ”Reingineria şi digitalizarea serviciului public administrativ „Eliberarea permisului de conducere (model de tip nou DL ID 1, obligatoriu din 1 martie 2018)” şi ”Reingineria şi digitalizarea serviciilor publice administrative în domeniile stării civile şi înregistrării unităţilor de drept”.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42