Serviciile de înregistrare și licențiere a unităților de drept, prestate în cadrul Centrelor multifuncționale din municipiile Bălți și Ungheni

Agenția Servicii Publice reiterează că serviciile de înregistrare și licențiere a unităților de drept din municipiile Bălți și Ungheni se prestează în cadrul Centrelor multifuncționale, situate pe adresele: mun. Ungheni, str. Națională, nr.21 și, respectiv, mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri, nr.8.

Reamintim că toate serviciile, inclusiv și serviciile de înregistrare și licențiere a unităților de drept, în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale ASP se prestează conform programării prealabile (cu excepţia serviciilor de identificare, înmatriculare a vehiculelor, şi a serviciului de înregistrare a decesului), precum și cu respectarea obligatorie a normelor de protecție a infecţiei COVID–19.

Detalii și suport informațional se oferă prin intermediul Call-centrului Agenției Servicii Publice la numărul de telefon 14909 și web pagina oficială a instituției www.asp.gov.md.

.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42