Conlucrarea Agenției Servicii Publice cu Agenția Națională Transport Auto

Astăzi, 07 octombrie curent, a avut loc întrevederea directorului Agenției Servicii Publice cu directorul Agenției  Naționale Transport Auto.

În cadrul evenimentului a fost semnat Ordinul comun interinstituțional și aprobat Regulamentul privind cooperarea informațională între ASP și ANTA la prestarea serviciilor de înmatriculare, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate și radierea autovehiculelor și remorcilor.

Documentul semnat reglementează aspectele și domeniile principale ale cooperării între instituții, modalitățile schimbului eficient și operativ de informații între ASP și ANTA prin intermediul sistemelor informaționale automatizate, gestionate de agenții, precum și a acordării suportului reciproc la prestarea serviciilor de competență. Realizarea obiectivelor semnate prin ordinul comun asigură interacțiunea instituțiilor și efectuarea schimbului informațional în vederea neadmiterii prestării serviciilor de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor în cazurile de existență a interdicțiilor aplicate de ANTA, conform ordinii stabilite.

Domnul Vladislav Zara, directorul Agenției Servicii Publice a exprimat gratitudine dlui Igor Guja, directorul Agenției  Naționale Transport Auto și reprezentanților ANTA pentru conlucrarea eficientă și a accentuat prioritatea realizării în mod imperativ a măsurilor și acțiunilor prevăzute în acordul  semnat de astăzi.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42