Întrevederea cu reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa

La solicitarea Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului (BIDDO) al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) Agenția Servicii Publice a organizat pe data de 12 octombrie curent o întrevedere cu reprezentanții Misiunii de observare a alegerilor în Republica Moldova a OSCE.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție responsabilitățile Agenției Servicii Publice în contextul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020. Specialiștii din cadrul ASP au prezentat informația privind activitatea Agenției în perioada desfășurării alegerilor pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în contextul alegerilor prezidențiale din 01.11.2020.

Concomitent, s-au discutat aspectele interacțiunii Registrului de stat al populației cu Registrul de stat al alegătorilor, în special, modul de actualizare a acestora. A fost prezentată informația privind asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu acte de identitate pentru participare la scrutinul electoral, precum și
s-au prezentat unele date statistice, potrivit Registrului de stat al populației. Printre  subiectele importante de pe agenda discuției au fost abordate aspectele impedimentelor existente în procesul actualizării Registrului de stat al populației (decesul persoanei pe teritoriul altui stat, schimbul informațional între ambele maluri ale Nistrului referitor la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, inclusiv privind decesul acestora, etc.), precum și condițiile asigurării cu acte de identitate, necesare votării a cetățenilor, aflate în instituțiile medicale sau în starea de carantină/izolare provocată de pandemia COVID-19.

Doamna Marcela Maskova, analistul electoral din cadrul Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului al OSCE, a exprimat gratitudine conducerii și specialiștilor din cadrul ASP pentru organizarea întrevederii, prezentarea informației relevante și a subliniat importanța colaborării BIDDO cu autoritățile implicate nemijlocit în desfășurarea alegerilor pentru a promova securitatea, democrația,  drepturile omului și respectarea angajamentelor OSCE.  

Conducerea Agenției Servicii Publice, dl Vladislav Zara, directorul ASP, și dna Tatiana Cunețchi, prim director-adjunct al ASP, au mulțumit reprezentanților OSCE pentru vizită și au reiterat importanța dialogului și dezvoltării în continuare a cooperării între Agenția Servicii Publice cu reprezentanții internaționali din cadrul OSCE.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42