Acord de colaborare privind activităţile aferente implementării Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, încheiat în data 17 septe

Astăzi, 20 octombrie 2020, Agenţia Servicii Publice, Agenția Proprietății Publice și Primăria municipiului Chişinău au semnat Acordul de colaborare trilateral privind eficientizarea proceselor de gestionare a bunurilor imobile proprietate publică.

Acordul semnat are drept scop delimitarea bunurilor imobile proprietate publică, înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra acestora, precum şi evaluarea/reevaluarea în scopul impozitării a bunurilor imobile amplasate în unităţile administrativ - teritoriale ale municipiului Chişinău.

În cadrul colaborării, părțile, potrivit competențelor și atribuțiilor deținute, vor realiza următoarele activități:

  • Identificarea, descrierea, reprezentarea pe plan cadastral, determinarea apartenenţei şi domeniului, înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică a statului şi a autorităţii publice locale;
  • Îmbunătăţirea calităţii datelor cadastrale, prin eliminarea numerelor cadastrale convenţionale, restabilirea sau corectarea proiectelor de organizare a teritoriului, întocmite în cadrul programului naţional de privatizare a terenurilor „Pământ”;
  • Colectarea datelor şi evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.

Documentul va stabili și acțiunile pentru realizarea activităţilor aferente implementării Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară.

Acordul de finanțare a Proiectului “Înregistrarea și evaluarea funciară” a fost semnat de către Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (parte a  Grupului Băncii Mondiale) în data de 17 septembrie 2018.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42