Prioritatea ASP - Creșterea nivelului de siguranță rutieră prin prisma modernizării sistemelor de instruire, examinare şi documentare cu permis de conducere. Statistici

În contextul modernizării procesului de instruire, examinare şi documentare a conducătorilor de autovehicule, la data de 02.02.2021, Agenția Servicii Publice a organizat prima reuniune în cadrul căreia au fost convocați toți factorii de decizie din domeniu.  

La eveniment au participat reprezentanții autorităților de resort din domeniu, ai instituțiilor superioare de învățământ de profil, ai organelor de drept, ai Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, ai Asociaţiei școlilor auto, precum şi specialiști independenți în domeniul siguranței rutiere.

Participanții la ședință au abordat subiectele care vizează determinarea obiectivelor ce țin de modernizarea serviciilor publice în domeniul instruirii, examinării şi calificării conducătorilor auto, precum și creșterea nivelului de siguranță rutieră pe drumurile publice din țară.

Un aspect separat l-a constituit problema perfecționării procesului de formare și instruire a conducătorilor de autovehicule, mecanismului de monitorizare şi control al activității școlilor auto, precum și al examinatorilor din cadrul ASP.

Totodată, reuniunea a avut ca scop identificarea soluțiilor pentru diminuarea riscurilor de corupere în procesul de examinare pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculului. O prioritate aparte în cadrul reuniunii au constituit aspectele asigurării integrității instituționale, riscurile de corupție şi în special prevenirea acestora.

În final, s-a emis o decizie privind crearea unui grup de lucru interinstituțional pentru asigurarea realizării obiectivelor stabilite, revizuirii legislației în vigoare și ajustării actelor normative naționale la standardele europene din domeniu.

VĂ PREZENTĂM PENTRU INFORMAȚIE UNELE DATE STATISTICE:

Candidați înmatriculați la cursuri în școli auto conform SIA „Evidenţa cursanţilor”:

În 2020 – 59.100 candidaţi (comparativ cu 2019 (-) 3.030 candidaţi, sau cu (-) 4,9%).

Persoane care pe parcursul anului 2020 au iniţiat procedura de examinare la proba teoretică – 36.367 (comparativ cu 2019 ((–) 6.150 pers, sau (–) 14%)).

Dintre care:

- au susţinut proba teoretică din prima tentativă – 20.718 persoane, sau 57%;

- au susţinut proba teoretică din tentativa a doua – 6.405, sau 17,6%;

- au susţinut proba teoretică din tentativa a treia şi mai multe  –  14%.

Numărul de persoane care pe parcursul anului 2020 au făcut a patra şi mai multe tentative de examen la proba teoretică:

 

Persoane care pe parcursul anului 2020 au iniţiat procedura de examinare la proba practică – 25.000 (comparativ cu 2019 (–) 5.803 persoane,  sau (–) 19%):

Dintre care:

- au susţinut proba practică din prima tentativă – 5357 persoane, sau 21,4%;

- au susţinut proba practică din tentativă doua  – 5.806 persoane, sau 23,2%;

- au susţinut proba practică din tentativă treia şi mai multe  –  36%;

Deţinători de permise de conducere cu menţiunea de a conduce numai autovehicule cu cutie de viteză automată.

- la data de 01.01.2013 – 300 permise de conducere;

- la data de 31.12.2019 – 4954 permise de conducere;

- la data de 31.12.2020 – 7736 permise de conducere;

Pe parcursul anului 2020:

  • au fost depuse şi examinate 74 cereri de contestare a rezultatelor probelor de examen;
  • de către ASP în total au fost anulate, pe motivul fraudării examenului şi/sau obţinerii permisului de conducere - 40 cazuri de anulare a dreptului de a conduce vehicule şi/sau a permisului de conducere.
Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42