Implementarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive

Agenția Servicii Publice menționează că toate cererile privind eliberarea actelor permisive se procesează exclusiv prin Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP).

SIA GEAP contribuie la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile publice emitente, prin utilizarea unui singur sistem informațional pentru gestionarea procesului de primire a cererilor, comunicare și schimb de informații între autoritățile implicate în eliberarea actelor permisive și ulterior eliberarea acestor acte. SIA GEAP formează resursa informațională Registrul actelor permisive.

Proiectul privind implementarea unui singur ghișeu informațional al actelor permisive în Republica Moldova este finanțat de către Banca Mondială și are ca scop interacțiunea dintre mediul de afacere și instituțiile statului care asigură emiterea actelor permisive.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.551 din 13 iunie 2018, Agenției Servicii Publice i s-a  atribuit funcția de deținător al SIA GEAP. Actualmente se desfășoară măsurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 913 din 16.12.2020 privind transmiterea funcției de  Deținător al SIA de la ASP către  Agenția de Guvernare Electronică (AGE). În acest sens, în cadrul ASP, AGE, Ministerului Economiei și Infrastructurii și PIU World Bank Competitiveness Enhancement Project s-a elaborat actul de predare-primire a SIA GEAP de la MEI (Posesor) și ASP (Deținător) către AGE.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42