Autoevaluarea Sistemului de Control Intern Managerial pentru anul 2020 în cadrul Agenției Servicii Publice

În cadrul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” s-a finalizat procesul de autoevaluare al  Sistemului de Control Intern Managerial (CIM), implementat conform prevederilor Legii  nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, Deciziei Prim-ministrului Republicii Moldova nr.24 din 18.08.2020, Ordinului Ministerului Finanţelor nr.4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială, Ordinului Ministerului Finanţelor nr.189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public.

Analiza efectuată în baza informației recepționate din subdiviziunile structurale ale ASP denotă că pe parcursul anului 2020 s-au  desfășurat activități complexe orientate spre consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor și standardelor stabilite. A fost apreciat și gradul conformității Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Agenției Servicii Publice.

Declarația de răspundere managerială a ASP este publicată pe web pagina a Agenției, la compartimentul „Declarații”.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42