Siguranța traficului rutier, discutată în cadrul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova

Pe data de 17 februarie curent, în cadrul audierilor organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova s-a  abordat procesul de pregătire și documentare a conducătorilor auto cu permise de conducere, precum și înmatricularea vehiculelor.

La audieri au participat conducerea și reprezentanții Agenţiei Servicii Publice, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ai Centrului Naţional Anticorupţie, precum și ai instituţiilor educaţionale de formare a conducătorilor de autovehicule.

Instituțiile participante au prezentat informații privind problemele identificate în domeniul respectiv și au venit cu recomandări și propuneri de redresare a situației,  ridicarea nivelului de securitatea rutieră, precum și perfecționarea sistemului de formarea profesională a conducătorilor auto. Au fost puse în discuție problemele ce ţin de nivelul slab de pregătire în şcolile de profil a conducătorilor de autovehicule, care generează nivelul diminuat de susţinere a examenului de obţinere a permisului de conducere în subdiviziunile ASP, factori ce influenţează în final asupra nivelului de siguranţă rutieră.

Vladislav Zara, director al ASP, a prezentat unele date statistice din procedura de  examinare și calificare a conducătorilor auto în cadrul subdiviziunilor de competență ale ASP, a specificat acțiunile, care se întreprind în cadrul ASP pentru  a diminua riscurile de corupție în procesul de  examinare pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculului și în special prevenirea acestora.

De asemenea, dl Zara a comunicat că Agenția Servicii Publice, în conlucrare cu instituțiile implicate, a inițiat procedura de operare a modificărilor în legislația în vigoare a Republicii Moldova din domeniul siguranței traficului rutier în scopul  armonizării legislației naționale a Republicii Moldova în domeniul vizat cu legislația UE, modernizarea serviciilor publice, reglementarea formării conducătorilor auto, precum și conformarea proceselor educaționale cu standardele internaționale.

Membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică urmează să analizeze informația prezentată și să vină cu recomandările de optimizare a situației în domeniu, precum și modificarea cadrului legal.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42