Lansarea Centrului multifuncțional, destinat deservirii mediului de afaceri

Agenţia Servicii Publice anunță despre lansarea, pe data de 01 martie curent, a primului centru destinat deservirii mediului de afaceri - Centrul multifuncțional nr.5, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr.56.

În cadrul oficiului  modern vor fi deservite persoanele juridice,  autoritățile publice centrale și locale din mun. Chișinău, precum și persoanele fizice, în special:

 1. Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și persoanele fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public – în următoarele domenii:
  • înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, servicii de licențiere;
  • înregistrarea bunurilor imobile şi lucrări cadastrale,
  • înmatricularea autoturismelor și motocicletelor;
  • aplicarea/radierea restricțiilor asupra vehiculelor;
  • furnizarea informației din Registrul de stat al transportului, Registrul de stat al conducătorilor auto, Registrul de stat al populației și fișierul manual.
 2. Autoritățile publice centrale și locale  din mun. Chişinău – în domeniile: înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea bunurilor imobile şi lucrări cadastrale, serviciile de licențiere, înmatricularea autoturismelor.
 3. Persoanele fizice – în domeniile de evidență a persoanelor, eliberarea actelor de identitate și preschimbarea permisului de conducere.

În activitatea centrului vor fi respectate standardele moderne de prestare a serviciilor publice cu aplicarea principiilor „ghișeu unic” și „open space”. Deservirea solicitanților se va desfăşura, conform programului de lucru luni - vineri, în intervalul orelor 730–1600 și în baza programării prealabile, care poate fi efectuată prin intermediul paginii oficiale a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md sau prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909.

În contextul evenimentului preconizat, invităm reprezentanții mass-media la inaugurarea deschiderii Centrului multifuncțional nr.5, la data de 01 martie curent, la ora 1100. Telefon de contact:  022 50 4070, 067404160, e-mail: presa@asp.gov.md.

Vă așteptăm cu drag.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42