Serviciul de înmatriculare cu numere neutre a remorcilor la autovehiculele care nu desfășoară activități comerciale este disponibil, începând cu data de 01 aprilie curent, în Secțiile de înmatriculare a vehiculelor din mun Tiraspol și din or. Râbnița

Agenția Servicii Publice anunță că, începând cu ziua de astăzi, 01 aprilie curent, în cadrul Secțiilor înmatriculare a vehiculelor din mun. Tiraspol și Rîbnița este disponibilă prestarea serviciilor de eliberare a plăcilor de înmatriculare de model neutru pentru remorcile la categoriile de autovehicule, enumerate în prevederile pct.1 al Deciziei protocolare din 24 aprilie 2018 ,,Cu privire la participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, care nu desfășoară activitate comercială”.

Serviciul în cauză va fi prestat în corespundere cu prevederile Protocolului adițional din 30 septembrie 2020 cu privire la modificările și completările, efectuate în anexa nr.1 la Decizia protocolară din 24 aprilie 2018 și prevederile Hotărârii Institutului de Standardizare al Republicii Moldova n.45 din 26 martie 2021, prin care s-a ajustat standardul tehnic național de profil.

Reamintim că, potrivit modificărilor din 11.09.2020, operate în Legea nr. 170/2018 mecanismul de înmatriculare a autovehiculelor din regiunea transnistreană cu plăcuțe de tip neutru a fost prelungit până la 1 septembrie 2022 și, respectiv, persoanele domiciliate în localitățile din stânga Nistrului își continuă înmatricularea mijloacelor de transport cu plăcuțe neutre la subdiviziunile Agenției Servicii Publice, situate în mun. Tiraspol și or. Râbnița.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42