Înregistrarea altor drepturi reale precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, dreptul de folosinţă asupra terenului statului sau unităţii administrative-teritoriale, concesiunea, gestiunea economică, etc. ( tariful se aplică în an

Înregistrarea altor drepturi reale precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, dreptul de folosinţă asupra terenului statului sau unităţii administrative-teritoriale, concesiunea, gestiunea economică, etc. ( tariful se aplică în ansamblu pentru toate bunurile imobile amplasate pe un teren, inclusiv terenul, după caz asupra cărora se răsfrînge dreptul solicitat spre înregistrare)

Notă: *Tariful se aplică separat pentru plantaţia perenă doar în cazul în care pentru înregistrarea terenului şi plantaţiei perene sunt depuse cereri separate sau aparţin diferitor proprietari

Notă: **Tariful se aplică în ansamblu pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile amplasate pe un teren (inclusiv terenul, după caz), solicitată printr-o cerere de acelaşi titular

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42