Opinia Dvs. este importantă!

Înregistrarea altor drepturi reale precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, dreptul de folosinţă asupra terenului statului sau unităţii administrative-teritoriale, concesiunea, gestiunea economică, etc. ( tariful se aplică în an

Înregistrarea altor drepturi reale precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, dreptul de folosinţă asupra terenului statului sau unităţii administrative-teritoriale, concesiunea, gestiunea economică, etc. ( tariful se aplică în ansamblu pentru toate bunurile imobile amplasate pe un teren, inclusiv terenul, după caz asupra cărora se răsfrînge dreptul solicitat spre înregistrare)

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook