Opinia Dvs. este importantă!

Înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate în baza certificatului de moştenire (bunuri imobile amplasate în alte localităţi decît în sate sau comune)

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook