Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate în baza certificatului de moştenire (bunuri imobile amplasate în alte localităţi decît în sate sau comune)

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate în baza certificatului de moştenire (bunuri imobile amplasate în alte localităţi decît în sate sau comune)

Notă: *Tariful se aplică separat pentru plantaţia perenă doar în cazul în care pentru înregistrarea terenului şi plantaţiei perene sunt depuse cereri separate sau aparţin diferitor proprietari;

Notă: **Tariful se aplică în ansamblu pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile amplasate pe un teren (inclusiv terenul, după caz), solicitată printr-o cerere de acelaşi titular;

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42