Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate a statului / UAT

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate a statului / UAT

Notă: *Tariful se aplică separat pentru plantaţia perenă doar în cazul în care pentru înregistrarea terenului şi plantaţiei perene sunt depuse cereri separate sau aparţin diferitor proprietari

Notă: **Tariful se aplică în ansamblu pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile amplasate pe un teren (inclusiv terenul, după caz), solicitată printr-o cerere de acelaşi titular

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42