Efectuarea modificărilor în registrul bunurilor imobile; radierea drepturilor, actelor, faptelor sau raporturilor juridice, daca acestea nu se înregistrează pe numele altui titular; corectarea erorilor în registrul bunurilor imobile

Efectuarea modificărilor în registrul bunurilor imobile; radierea drepturilor, actelor, faptelor sau raporturilor juridice, daca acestea nu se înregistrează pe numele altui titular; corectarea erorilor în registrul bunurilor imobile

Notă: *Tariful se aplică separat pentru plantaţia perenă doar în cazul în care pentru înregistrarea terenului şi plantaţiei perene sunt depuse cereri separate sau aparţin diferitor proprietari

Notă: **Tariful se aplică în ansamblu pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile amplasate pe un teren (inclusiv terenul, după caz), solicitată printr-o cerere de acelaşi titular

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42