ASP a optimizat procesul de prestare a serviciilor cadastrale la Centrul Multifuncțional Chișinău 2

Agenția Servicii Publice continuă să întreprindă măsuri în vederea îmbunătățirii calității deservirii cetățenilor prin intermediul centrelor multifuncționale. De această dată prevederile  vizează serviciile cadastrale prestate în cadrul Centrului Multifuncțional Chișinău 2 (CM Chișinău 2) situat pe str. Pușkin nr. 47.

Astfel, furnizarea informației din cadastrul bunurilor imobile va fi efectuată conform sistemului „rând electronic”, iar restul serviciilor cadastrale  vor fi prestate exclusiv în baza programării prealabile. Acest lucru va duce la eficientizarea procesului de fluidizare a rândurilor.

Începând cu 15 aprilie 2019, vor fi puse în aplicare modificările privind serviciile de furnizare a informației din cadastrul bunurilor imobile conform rândului electronic. Pentru aceasta, în oficiu au fost repartizate două ghișee la care se  vor deservi în special persoanele care solicită extrase din registrul bunurilor imobile. Totodată, serviciile respective sunt disponibile în regim online. (link)

Din data de 22 aprilie curent, serviciile și lucrările cadastrale se vor efectua  doar în baza programării prealabile. În acest sens, ASP a mărit de cinci ori numărul persoanelor ce pot fi programate zilnic. Drept urmare, vor fi deservite cu o sută de persoane mai mult comparativ cu vechiul sistem.  Până acum, capacitatea programării prealabile la serviciile date a fost în medie de 25 de persoane pe zi.

Programarea prealabilă poate fi realizată direct la Biroul de informații și secretariat al CM Chișinău 2, pe pagina oficială a instituției www.asp.gov.md sau telefonic la numerele de contact 14909, (+373 22) 25-70-70.

Atenționăm că  persoanele juridice din municipiul Chișinău care solicită mai mult de cinci servicii cadastrale, sunt deservite, în baza programării prealabile, la Centrul Multifuncțional Chișinău 3, str. M. Sadoveanu nr.17.

.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42