Înregistrarea primară selectivă a bunului imobil și a dreptului de proprietate

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cerere de modelul aprobat
  2. Actul de identitate al solicitantului
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Documentul care constituie temeiul apariţiei dreptului de proprietate (act administrativ, certificat de moştenitor, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, altele)
Programare
online