Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cerere de modelul aprobat
  2. Actul de identitate al solicitantului
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Documentul de drept în temeiul căruia a fost dobândit dreptul de proprietate (contract, certificat de moştenitor, alte acte)
Programare
online