Înregistrarea bunului imobil nou format prin comasare

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cerere de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz;
  4. Dosarul lucrării cadastrale de formare a bunului imobil prin comasare, recepţionat în modul stabilit de Agenţie Servicii Publice;
  5. Decizia de formare a bunului imobil.
Programare
online