Lucrări cadastrale în scopul radierii bunului imobil din Registrul bunurilor imobile

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
7 zile lucrătoare 850 lei
3 zile lucrătoare 2550 lei

Programare
online