Actualizarea bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil în scopul înregistrării primare provizorii

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
7 zile lucrătoare 230 lei

Programare
online