Eliberarea certificatului privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

 1. Cerere de modelul aprobat
 2. Actul de identitate al solicitantului
 3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz
 • Termene și tarife
 • Informații generale
 • Documente necesare
 • Programare on-line
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online