Stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale/localității/întovărășirii pomicole/sectorului administrativ (un segment de hotar)

Programare
online