Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Informaţia din Planul naţional de adrese conţine datele referitor la adresa conferită obiectelor informaţionale înregistrate în Registrul de stat al unităţilor adminsitrativ-teritoriale. Conţine informaţia alfa-numerică şi grafică a adresei înregsitrate.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană fără a justifica interesul

Canale de prestare

Solicitare:

 • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

 • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

 1. Legea cu privire la sistemul de adrese, nr.151/2017;
 2. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei";
 3. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
 • Termene și tarife
 • Informații generale
 • Documente necesare
 • Programare online
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online