Eliberarea informației grafice cu privire la hotarele unităților administrativ-teritoriale/ intravilanului localității/întovărășirii pomicole

Programare
online