Înregistrarea primară a unității administrativ-teritoriale/localității/întovărășirii pomicole/sectorului administrativ

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
7 zile lucrătoare 530 lei
Programare
online