Actualizarea denumirii/statutului unității administrativ-teritoriale/localității/întovărășirii pomicole/sectorului administrativ

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
7 zile lucrătoare 110 lei
  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare on-line
  • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

    Programare
    online