Înregistrarea divorțului

DOCUMENTE NECESARE

Înregistrarea divorțului în baza declarației comune a soților (tariful este pentru un document)

La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar a fi prezentate următoarele documente:

 • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor (F-19D)
 • actele de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • cetificatul de naştere (după caz)

* În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Direcția generală stare civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Achitarea serviciilor prestate de oficiu stare civilă – 100 lei separat pentru fiecare din soţi.

 

Înregistrarea divorțului în baza declarației unuia dintre soți (tariful este pentru un document)

La depunea declaraţiei unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei este necesar a fi prezentate următoarele documente:

 • declaraţia unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei;
 • actul de identitate;
 • hotărârea (sentinţa) judecătorească - dacă celălalt soţ este:
  1. declarat incapabil;
  2. declarat dispărut;
  3. condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
 • certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie - pentru cazurile când certificatul este pierdut.

warning

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992open_in_new

warning

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new

Programare
online