Completarea actului de divorț înregistrat (în temeiul hotărârii judecătorești, încheierii notarului, cererii ulterioare a persoanei)

DOCUMENTE NECESARE

Pentru completarea actului de divorţ este necesar să prezentați următoarele acte:

  • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza hotărârii judecătoreşti
  • hotărârea instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei, în cazul în care actul de divorţ nu a fost întocmit anterior;
  • actul de identitate;
  • confirmarea achitării taxei de stat, stabilită de instanţa de judecată pentru fiecare soţ;
  • confirmarea achitării serviciilor pentru completarea actului.

Completarea actului de divorţ în temeiul hotărârii judecătoreşti se va efectua în ziua adresării şi costă 140 lei separat pentru fiecare din soţi*.

*  În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Direcția generală stare civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Programare
online