Modificarea numelui și/sau a prenumelui conform onomasticii naționale

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
În ziua adresăriie1 gratuit

e1Serviciul disponibil on-lineopen_in_new, doar în condiţiile solicitării cumulativ a serviciului 1.3.1. sau 1.3.6. (Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă sau Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă)

Programare
online