Declararea pierderii sau furtului actului de identitate

ÎNLESNIRI

Declararea pierderii sau furtului actului de identitate . Buletin de identitate

Denumirea serviciului Termenul de prestare a serviciului Tariful serviciului
Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate, buletinului de identitate electronic, buletinului de identitate provizoriu de către:

La momentul adresării

gratuit

a) persoanele care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată;
b) victimele traficului de fiinţe umane care nu deţin buletin de identitate, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;

c) cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care în ziua desfăşurării scrutinului electoral nu deţin act de identitate valabil necesar pentru efectuarea votării în condiţiile legii.

Programare
online