Declararea pierderii sau furtului actului de identitate

ÎNLESNIRI

Paşaport cetățeanului Republicii Moldova

Denumirea serviciului Termenul de prestare Tarif (lei)
Declararea pierderii sau furtului paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova de către*:

 

 

a) persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarii beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la reabilitare sau la recuperare peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea biletului de reabilitare sau de recuperare**

La momentul adresării

gratuit

b) persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarii beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea trimiterii la tratament**

с) copiii rămaşi fără ocrotire părintească, copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească, copiii cu dizabilităţi şi copiii cu vârsta sub 1 an, care vor pleca la reabilitare, recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale sau în baza demersului instituţiei medicale în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an, internaţi în instituţia medicală respectivă care necesită tratament medical urgent peste hotarele Republicii Moldova

d) copiii rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească, şi copiilor cu dizabilităţi care vor pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

   

e) participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial

warning

*Declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu înlesniri poate fi depusă concomitent numai cu o cerere pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova în condiţiile prevederilor HG nr.966/ 2020.


**În condiţiile prevederilor HG nr.966/ 2020, la depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu înlesniri, persoanele care declară pierderea sau furtul paşaportului aflat în termen de valabilitate nu beneficiază de gratuitate la declararea pierderii paşaportului, cu excepţia situaţiei în care termenul de valabilitate al paşaportului declarat pierdut sau furat, va expira în perioada de până la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Programare
online