Înregistrarea de stat a persoanei juridice (cu excepția organizației necomerciale), a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei persoanei juridice străine

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
24 ore* 1149 lei
gratuit17
4 ore 4596 lei
 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Programare on-line
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  warning

  Notă: Suplimentar la tariful de înregistrare se achită:
  • 197 lei – pentru autentificarea actului de constituire sau a actului adiţional;
  • 63 lei – pentru certificarea specimenului semnăturii în actul persoanei juridice;
  • 100 lei – plata pentru elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirii;
  • 440 lei – pentru extrasul din Registrul de stat (la solicitare);
  • 10 lei – taxa de stat pentru autentificarea actului de constituire sau a actului adiţional;
  • 1 leu – taxa de stat pentru certificarea specimenului semnăturii în actul persoanei juridice.

  warning

  *Termen 24 ore se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost prezentate documentele necesare înregistrării

  warning

  Programare
  online