Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
24 ore* 364 lei
gratuit20
4 ore 1456 lei

warning

warning

*Termen 24 ore se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost prezentate documentele necesare înregistrării

warning

Suplimentar la tariful de înregistrare se achită 440 lei pentru extrasul din Registrul de stat (la solicitare).

Programare
online