Înregistrarea de stat a organizației necomerciale, a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei organizației necomerciale străine

TERMENE ȘI TARIFE

a) organizația sindicală:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

b) instituția publică:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

c) organizația de mediere:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

d) asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

e) asociația patronală:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 90 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

f) asociația obștească:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit

g) fundația:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

h) instituția privată:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

i) comitet sectorial pentru formare profesională:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

j) cult religios:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

k) comunitate religioasă:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

l) instituția religioasă:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

m) partid politic:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit19 CM Chişinău 2

n) grup de acțiune locală:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR ŞI/SAU COMPLETĂRILOR ÎN ACTELE DE CONSTITUIRE

Denumirea Acte necesare
Actele necesare pentru dizolvarea şi radierea din Registrul de stat a organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor privind numirea/alegerea/realegerea conducătorului organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor cu privire la alegerea/realegerea conducătorul partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi/sau completărilor în statutul/programul partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi/sau completărilor în actele de constituire ale organizaţiilor necomerciale
Actele necesare cu privire la înregistrarea reorganizării organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea simbolicii organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea sucursalei persoanei juridice autohtone

warning

18Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art.4 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individualiopen_in_new.


19 Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea nr. 294/2007open_in_new privind partidele politice.

Programare
online