Activitatea de broker vamal

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

 • Copia extrasului din Registrul bunurilor imobile* sau copia contractului de locațiune pentru imobilul ce va fi utilizat în scopul desfășurării activității licențiate.
 • Copia actelor ce confirmă dispunerea de 2 000 000 lei moldoveneşti sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanție bancară eliberată pe numele organului vamal.
 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare on-line
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  warning

  Notă: Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).

  warning

  *Documentele verificate prin procedura ghişeului unic

  Programare
  online