Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă

Fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate si/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate

TERMENE ȘI TARIFE

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni):
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
10 zile lucrătoaree gratuit 10000 lei22

 

b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice):
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
10 zile lucrătoaree gratuit 5000 lei22

 

c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții):
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
10 zile lucrătoaree gratuit 20000 lei22
 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare on-line
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

  Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sînt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzătoropen_in_new, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

  a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 1000 lei23

   

  b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 500 lei23

   

  c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 2000 lei23

   

  Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

  a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 1000 lei24

   

  b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 500 lei24

   

  c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 2000 lei24

   

  Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

  a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 1000 lei24

   

  b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 500 lei24

   

  c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții):
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  5 zile lucrătoaree gratuit 2000 lei24

   

  Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

  • a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor (cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul, reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme, de muniții și de componente ale acestora, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni);
  • b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea, completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea examinării tehnice periodice);
  • c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea, fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea, experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea, exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum și importul, exportul, reexportul de piese și de părți componente de arme și/sau de muniții).
  Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
  3 zile lucrătoaree gratuit 500 lei25

   

  warning

  22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzătoropen_in_new, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011open_in_new, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsariopen_in_new și Hotărârea Guvernului nr.815/2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria, precum şi furnizarea de către aceştia a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electroniceopen_in_new.


  23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.open_in_new


  24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.open_in_new


  25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.open_in_new


  eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-lineopen_in_new.

  Programare
  online