Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

DOCUMENTE NECESARE

 • Copia actului ce confirmă dreptului de proprietate sau a contractului de locaţiune a încăperilor, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
 • Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale.
 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare on-line
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  warning

  Notă! Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).

  Programare
  online