Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice și focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

 • Copia de pe procesul-verbal de control pentru spațiile de producere, asamblare, depozitare şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice, eliberat de organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
 • Copia de pe carnetul de pirotehnician autorizat pentru cel puțin un angajat.
 • Copia diplomei de studii în domeniul pirotehniei (pentru producerea şi asamblarea articolelor pirotehnice).
 • Copia certificatului de acreditare a laboratorului de încercări ale articolelor pirotehnice sau de pe contractul de prestare a serviciilor încheiat cu un laborator de încercări acreditat (pentru producerea şi asamblarea articolelor pirotehnice).
Notă: Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzătoropen_in_new (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).
 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare on-line
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online