Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

 • confirmarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ depuse la autoritatea administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura activitatea turistică;
 • schiţa privind amplasarea structurii de primire turistică, conform cerinţelor stabilite de Guvern;              
 • structura,amplasarea şi nominalizarea camerelor,respectiv a spaţiilor de servire a mesei, conform cerinţelor stabilite de Guvern; 
 • fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de servire a mesei pe categorii, conform modelului stabilit de Guvern;
 • schema de încadrare a personalului;
 • copia  diplomei de studii superioare de licență/masterat în domeniul turismului sau o copie a certificatului de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională.
 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Programare on-line
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online