Comodat, locațiune, leasing

TERMENE ȘI TARIFE

Tarifele la înmatricularea vehiculelor transmise în folosință uzufructuarilor (comodat, locațiune, leasing):

 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Comandă on-line

  Comandă certificatul de înmatriculare pentru vehicul (comodat)

  warning

  Notă: Taxele pentru folosirea drumurilor se calculează pentru fiecare vehicul individual.


  eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-lineopen_in_new.

  Programare
  online