Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Petiții

Procedura de înaintare a petiţiilor în adresa Agenţiei Servicii Publice:

Aveţi posibilitatea de a transmite o petiţie prin intermediul poştei electronice asp@asp.gov.md. Dacă nu dispuneţi de o adresă electronică, expediaţi mesajul prin poştă sau plasaţi plicul în cutia poştală, amplasată la sediul central al Agenției Servicii Publice, situat la adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin, 42 sau în toate subdiviziunile teritoriale ale instituţiei.

Examinarea petiţiilor cetăţenilor adresate Agenției Servicii Publice se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, şi altor acte normative.

Informaţie pentru petiţionar:

  • Prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.
  • Petiţiile se examinează în termen de o lună, iar cererile ce nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 14 zile de la data înregistrării.
  • Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul.
  • Pagina oficială a Agenției Servicii Publice constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul cetățenilor de a se adresa Agenției.
  • La prezentarea şi examinarea mesajelor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.
  • Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul descrierii concrete a cazului, propunerii sau formulării clare a întrebării.
  • Textul mesajului electronic trebuie să fie elaborat într-o formă laconică (max. 2000 de simboluri).
  • După recepţionarea şi examinarea mesajului, Agenția Servicii Publice are dreptul să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare.
  • În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.