Нам очень важно Ваше мнение!

Государственные закупки

Obiectul achiziției Au rămas
Licitație deschisă din 11.07.2019 privind achiziționarea componentelor complexului tehnico-aplicativ de înregistrare a datelor video și audio în procesul de susținere a examenului pentru obținerea permisului de conducere

Licitație deschisă din 10.07.2019 privind achiziționarea sistemului tehnic de înregistrare a datelor video pentru CM Chișinău, str. Decebal 6 și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video ASP

Lictație deschisă din 01.07.2019 privind achiziționarea reîncărcarea a sistemului automat de intervenție la incendiu cu pulbere, precum și demontarea, montarea, transportarea și testarea finală a sistemului întreg.

Licitație deschisă din 01.07.2019 privind achiziționarea utilajelor tipografice

Cererea ofertelor de prețuri din 14.06.2019 privind achiziționarea consumabilelor utilizate în procesul de confecționare a ștampilelor

Licitație deschisă din 28.06.2019 privind achiziționarea serviciului de mentenanță, suport tehnic și oferirea documentației a sistemelor informaționale automatizate ”SMDE-cancelaria și SMAE - Arhiva electronică” bazate pe paltforma comună ELO Digital Offi

Licitație deschisă din 27.06.2019 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect ”Rețele de alimentare cu gaze naturale a CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4

Licitație deschisă din 25.06.2019 ora 14.00 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a instalației automate de stingere cu gaze (CO2) a incendiilor în încăperile arhivelor CM nr. 4 din mun. Chișinău, bd. Decebal, 6

Licitație deschisă din 26.06.2019 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță tehnică și software a sistemelor ”Rînd Electronic”

Cererea ofertelor de prețuri din 13.06.2019 privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a utilajelor/echipamentelor de producere

Licitație deschisă din 18.06.2019 privind achiziționarea mijloacelor de transport

Cererea ofertelor de prețuri din 06.06.2019 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului și instalarea sistemului de topire a zăpezii la edificiul din or. Telenești

Cererea ofertelor de prețuri din 03.06.2019 privind achiziționarea aparatelor electrice de uz casnic

Cererea ofertelor de prețuri din 07.06.2019 privind achiziționarea lucrărilor de reparație curente a încăperilor clădirii din str. Tighina, nr. 8, or. Anenii Noi

Cererea ofertelor de prețuri din 07.06.2019 privind achiziționarea lucrărilor de reparații curente (mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47 - replanificarea canalului pentru cablurile IT).

Cererea ofertelor de preț din 30.05.2019 privind achiziționarea consumabilelor utilizate în procesul de confecționare a ștampilelor

Licitație deschisă din 12.06.2019 privind achiziționarea hârtiei speciale securizată

Licitație deschisă din 10.06.2019 privind achiziționarea materialelor de construcție și a articolelor conexe

Licitație deschisă din 06.06.2019 privind achiziționarea rechizitelor de birou (repetat)

Licitație deschisă din 05.06.2019 privind achiziționarea serviciilor de deservire a servelor și sistemelor de stocare datelor nivel central al Agenției Servicii Publice

Pages

Агентство государственных услуг
Мун. Кишинэу, ул.  Александр Пушкин, 42
Facebook