Contabili, Auditori, Economişti

Economist coordonator al Biroului planificarea şi monitorizarea cheltuielilor de personal al Direcţiei management prin bugete a Direcţiei generale economico-financiare

Cerinţe:

 1. Studii superioare în domeniul economico-financiar
 2. Nivel avansat de cunoastere a calculatorului (Word, Exel)
 3. Cunoasterea programei 1C
 4. Experienţă de munca în calitate de economist în domeniul salarizării şi normării muncii
Russian

Şef al Biroului planificarea şi monitorizarea cheltuielilor de personal al Direcţiei management prin bugete a Direcţiei generale economico-financiare

Cerinţe:

 1. Studii superioare în domeniul economico-financiar
 2. Nivel avansat de cunoastere a calculatorului (Word, Exel)
 3. Cunoasterea programei 1C
 4. Experienţă de munca în calitate de economist în domeniul salarizării şi normării muncii
Russian

Auditor în Direcţia audit intern

Cerinţe:

 • superioare în domeniul economic cu calificare corespunzătoare (cunoaşterea legislaţiei în domeniu, principiilor contabile, principiilor de bază în economie şi în domeniul juridic, cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului intern în sectorul public şi/sau auditul situaţiilor financiare, noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi elementele constituitive ale infracţiunii);
 • cunoştinţe de operare la calculator: World, Excel, PowerPoint, Internet;
 • vechimea de muncă in domeniu nu mai puţin de 3 ani;
 • aptitudini/comportamente de imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârșită, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Russian
Subscribe to RSS - Contabili, Auditori, Economişti
Агентство государственных услуг
Мун. Кишинэу, ул.  Александр Пушкин, 42