Registratori în domeniul înregistrării de stat

Registrator în domeniul înregistrării de stat

Condiţii generale de participare la concurs:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova şi domiciliul permanent în Republica Moldova;
  • cunoaşterea limbii de stat a Republicii Moldova;
  • studii superioare de licenţă în drept;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • cunoştinţe de a lucra cu computerul (Word, Excel,  Internet, E-mail şi altele);
  • abilităţi de comunicare şi administrare, de luare a deciziilor în strictă conformitate cu legislaţia;
  • lipsa antecedentelor penale;
  • comportament responsabil şi reputaţie ireproşabilă;
  • experienţa de muncă în domeniul juridic constituie un avantaj.
Russian
Subscribe to RSS - Registratori în domeniul înregistrării de stat
Агентство государственных услуг
Мун. Кишинэу, ул.  Александр Пушкин, 42