Skip to main content

History

“Agenţia Servicii Publice” a fost constituită prin Hotărîrea Guvernului RM nr.314 din 22.05.2017, reforma care a permis absorbirea de către Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” a noua entinăţi a Întreprinderilor de Stat „Camera Înregistrării de Stat , a Serviciului Stare Civila si a Camerei de Licenţiere.” Agenţia deţine drepturi exclusive privind acordare unor anumite servicii informaţionale si elaborarea produselor software (inclusiv de importanţă statală).

Este deţinătorul resurselor de stat de bază, al Registrului de stat al populaţiei, al registrului de stat al unitaţilor de drept si ţinerea registrelor departamentale. Obţine dreptul exlusiv de elaborare si perfectare a documentelor de identificare si înregistrare, precum si asupra realizării comenzilor directe privind perfectarea bucletelor si blanchetelor de strictă evidenţă.